Förening för entreprenörskap och nyföretagaranda

Härodlat – Ett projekt om urban odling

Vad handlar ert projekt om?
Bakgrunden till vårt projekt är hur dåliga vi är att ta vara på de grödor vi har här i Sverige. Vi åker till affären och köper äpplen som odlats på andra sidan jordklotet, samtidigt som hundratusentals ton äpplen blir maskmat i svenska trädgårdar varje år. Tänk om man kunde ta tillvara på dessa svenska äpplen, och även andra grödor, och bli mer självförsörjande?
Vårt projekt handlar om Härodlat, och hur en stadsdel kan öka självförsörjningen av grönsaker och frukt genom att ha odlingar utspridda i stadsdelen som de boende såväl bidrar till som tar del av. I och med att en ny stadsdel; Vallastaden, inom några år ska börja byggas ett stenkast från LiU har vi haft siktet inställt på att det skulle kunna bli ett pilotprojekt för vårt koncept, men tanken har från början varit att det ska kunna implementeras i vilken stadsdel som helst.

Hur skulle detta se ut mer praktiskt?
I stadsdelen kommer det finnas lokala odlingsytor med en mix av grödor i varje kvarter som en stadsdelsbonde är ansvarig för, men där du som boende gärna får vara delaktig. Det är även fritt fram att vara delaktig i systemet genom att odla på sin egen baksida, eller varför inte på balkongen?
För att systemet ska vara ekonomiskt hållbart tror vi att det är viktigt att en kommersiell verksamhet ligger bakom. Detta är något vi inte undersökt så noga, men vi tänker oss att det blir som en variant av en småskalig bondes verksamhet. Den stora skillnaden är att bondens odlingar är utspridda i en stadsdel snarare än på en gård, och att en del av hans arbetsuppgifter är att stötta boende som är sugna på att engagera sig inom stadsdelens odlingar eller starta upp en egen odling på sin baksida.

Hur kommer det här påverka de boende i områdena?
Alla som bor i stadsdelen ska ha möjlighet att ta del av Härodlingen, men på sin egen nivå. De som vill får gärna engagera sig i stadsdelens gemensamma odlingar, eller bidra med äpplen från sin baksida, medan andra nöjer sig med att köpa Härodlade morötter på den lokala matbutiken. Vi tror att man med ett sådant här system även kan bidra till social hållbarhet och att de boende får en ökad förståelse för miljön och var maten vi äter kommer ifrån.

Hur har det gått att arbete med ett så stort projekt?
Detta är vår sista stora projektkurs på 12hp som vi gör innan vi påbörjar våra exjobb efter nyår. Vi har haft en stor fördel av vi på vårt program redan gjort flertalet stora projekt där vi lärt oss bli effektiva på att arbeta i projektform. Det som varit annorlunda med detta projekt är att vi haft väldigt stor frihet, vilket är både kul och utmanande.

Hur har ni gjort för att få kontakt med de styrande i kommun och liknande? Har det varit svårt att få uppmärksamhet?
Redan i början av projektet när vi gjorde vår research såg vi till att vara ute att träffa så mycket folk vi kunde, från småskaliga bönder och hobbyodlare till anställda på Plantagen. Med hjälp av de kontakter vi skaffade oss då och från de kontakter vi kunnat nå via lärare på universitet har fått möjlighet att diskutera och förankra våra idéer hos en mängd olika människor.
Något som vi haft stor nytta av var att anpassa vårt koncept till ett befintligt forum där kommun och andra beslutande organ redan är delaktiga; BO2016, vilka planerar Vallastaden. Sedan har vi jobbat mycket för att förankra resultatet under projektets gång, även fast vi inte riktigt visste vart det skulle sluta. Vi hade bland annat ett idéforum halvvägs in i projektet där vi presenterade projektets bakgrund och var vi ville åstadkomma, där vi fick lyckades nå ut till såväl privatpersoner som Linköpings stadsträdgårdsmästare. I och med att vi förankrade resultatet tidigt blev det lätt att få folk att lyssna när projektet väl var klart och nu är vi inbjudna på möten med såväl stadsträdgårdsmästaren och BO2016 för att de vill höra mer om idén och hur den kan tas vidare.

Vad har ni för tips till andra med större idéer som de vill genomföra?
Att alltid ha tre saker i åtanke; är det praktiskt genomförbart, är det något folk vill ha, och är det ekonomiskt hållbart? Det har gjort att vi alltid lyckat ta vårt koncept i rätt riktning när vi stått inför val.
Något annat som vi tror är viktigt är att lyckas ta ner resultatet till en nivå som många kan förhålla sig till. Detta har gjort att vi kunnat sälja in konceptet hos en bred målgrupp. Kopplat till detta tror vi också att vi haft en fördel av att vi inte bara försökt nå ut till de som sitter på pengarna. Genom att ha pratat med en blandning av människor, men som alla har en koppling till vår idé, har vi fått värdefulla input och lyckats förankra idén i en mängd olika forum.

Hur har ni nu tänkt att ta projektet vidare?
Det resultat vi kommit fram till berör många delar av systemet, men är fortfarande på konceptnivå så det är många bitar som ska falla på plats innan det blir implementerbart. Planen är att vårt projekt kommer att bli en bas för nya projekt, speciell inom vårt program, men det är ingenting som säger att personer utanför DPU inte kan ta vidare detta.
Något som vi inte fördjupat oss inom i projektet är det affärsmässiga, vilket många av oss DPU:are inte är experter på. Därför ser vi det som ett spännande område att dyka in i för den som tycker det är intressant. För att bli involverad i projektet är det lättast att ta kontakt med oss i projektgruppen, så kan vi hänvisa vidare till de lärare som engagerat sig i projektet.